| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
torsdag, mars 27, 2014

  Kan Västvärlden räddas?

Frågan är om något s.k. ideellt intresse är orsak till fler oskyldiga människors liv än den s.k. pacifismen, med alla dessa ”fredsivrare” och nedrustare som säger sig hylla icke-våld men som gärna låter våldsamma regimer få chansen att bevisa hur fel pacifism är!

För att vinna politisk makt eller personlig ära riskerar dessa nedrustare andra människors fred och frihet och liv.

Gång på gång har fredliga länder fortsatt rusta ned fastän en revanschsugen militaristisk makt rustat upp år efter år ända till den punkt där styrkeskillnaden är så stor att de inte längre går att stoppa – ett mer fruktansvärt storkrig än någonsin ligger och väntar på att bryta ut därför att Rysslands upprustning har besvarats med nedrustning och fromma ohistoriska fantasier.

Politik är i dessa dagar allt för allvarligt för att skötas av politiker som spelar rysk roulette med freden, friheten och oskyldiga människors liv och välfärd.

Världen är varnad flera gånger men om Väst inte lyssnar och agerar snabbt och hårt så kan det denna gång vara för sent – vår tid har ingen Churchill och ingen gudstro – vem skall hjälpa oss? Den politiska lekstugan i Väst är över – vi är vägda på verklighetens våg och vi är befunna för lätta! Kan Europa och Väst räddas för fjärde gången på 100 år? Mycket tveksamt.

Det som kan göras måste dock göras. Östersjön, Åland, Gotland och Baltikum måste få ett omedelbart försvar idag!!! Kaliningrad blockeras från havet. Aggressiva stora lätt läsbara makt och kraftåtgärder som visar att vi ämnar slå hårt och bestämt utan att ge efter för fruktan eller övermakt är det enda som kan avvärja katastrofen. Putin måste desarmeras politiskt och det kan bara ske militärt. Tvekan och fruktan nu innebär en säker massförstörelse och massdöd.

Etiketter: , , ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


    LÄNK till CID på Twitter


    ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

    Kan Västvärlden räddas?


    DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

    Om Bibeln - Hur den skall läsas, samt tolkningspri...
    DEBATTARTIKLAR - Carl Ingemar Dagman
    Guds barns trygghet och hopp - Psalm 91 av David, ...
    Yttre och inre bruk av Guds Ord
    Sann bön har få ord
    Blunda för ondska!
    23 februari Ord för dagen - Luther (Bv-förlag)
    22 februari Ord för dagen Luther
    Den rätta fromheten
    cid Om invandringspolitik    ARKIV


    REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

    DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

    VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

    MOST RECOMMENDED

    RealClearPolitics - the best every day

    LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

    Sverige
    - ENPARTISTATEN?

    2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

    2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

    2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

    2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

    1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

    - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
    Sverige i fara! - Artikelsamling

    EU & USA
    2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

    USA
    Harper's Weekly

    IRAQ
    2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

    2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

    2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

    2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

    2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

    2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

    2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

    2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

    9/11
    2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

    2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

    BIBEL-LÄNKAR MM

    Andakt
    O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
    Vår Gud är oss en väldig borg
    Daglig resekost, ur Luthers verk
    Ljudfiler på dagen.com
    - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
    - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
    - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

    Sv. kyrkan
    Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
    Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

    Dr. Martin Luther
    Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
    Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
    The 95 Theses [även ty +fi]
    Martin Luthers Lilla katekes
    Schmalkaldiska artiklarna
    - Om synden
    - Om lagen
    - Om evangeliet
    - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
    Om påvens makt och överhöghet
    Om en kristen människas frihet
    Om den trälbundna viljan
    - Om trons visshet
    - Skriftens klarhet
    Stora Galaterbrevskommentaren
    - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
    - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
    Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

    John Wesley
    John Wesley's Sermons

    Biblar
    Luthersk Nätbibelskola
    Bibeln 1917
    Folkbibeln
    bibeln.se
    Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
    Crosswalk.com Bible Study Tools
    King James Version
    Greek NT, Nestle-Aland
    Bible Gateway
    Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
    Bibliotheca Biblica IntraText

    LAG & RÄTT

    Domarregler
    Olavus Petri Domareregler

    Svensk lagstiftning
    Lagrummet: Lagar och författningar
    Regeringskansliet
    Riksdagen


    ORD & SPRÅK

    Ordböcker
    SAOB
    SAOL, sjätte uppl. 1889
    SAOL, åttonde uppl. 1923

    KOLUMNISTER

    Sverige
    Per Ahlmark, DN
    Carl Bildt

    USA
    Max Boot
    David S. Brooks, NYT
    Thomas L. Friedman, NYT
    Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
    Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
    The Christopher Hitchens Web
    Charles Krauthammer, WP
    William Safire, NYT


    Powered by Blogger